Chat with us, powered by LiveChat

Le spécialiste des tamiseurs et des matériaux de tamis !

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet.

Découvrez les possibilités d'application des cribleurs AMKCO

Traitement du cacao

Optimisation et durabilité

AMKCO a beaucoup d’expérience dans le domaine du nettoyage de la masse de cacao. L’utilisation d’un tamiseur AMKCO contribue à augmenter la qualité de la masse de cacao provenant des fèves de cacao. Le tamiseur filtre les pelures, le sable et d’autres déchets de la masse liquide de cacao, avant d’être pressé dans la poudre de cacao et le beurre de cacao. Ces particules sont filtrées hors du produit grâce un tamiseur AMKCO afin d’éviter l’engorgement et afin d’utiliser de manière optimale la presse à cacao.

Réduisez vos coûts de maintenance
votre centrifugeuse de graisse

Ce qui est essentiel dans ce processus est l’utilisation du bon tamis, qui est fabriqué en fonction du produit et de la capacité désirée. Pour déterminer la capacité requise d’une machine, AMKCO Europe dispose d’un laboratoire d’essais où il est facile de tester les différents types de tamis.

Sur cette base, les tamis sont fabriqués et contribuent à une qualité optimale du produit. Puisque les tamis sont produites dans des conditions optimales avec l’utilisation d’une toile de tamis de haute qualité, le tamis a une durée de vie de haute qualité et une durée de vie maximale. En outre, la production a lieu dans l’usine de production moderne aux Pays-Bas. Grâce à la compatibilité des pièces AMKCO Europe avec diverses autres marques, de nombreuses pièces de rechange conviennent à votre tamis existant. Grâce aux connaissances disponibles, à la fiabilité élevée, à l’installation compacte et au bon service d’AMKCO Europe, le tamiseur d’AMKCO Europe est le bon choix.

Rendement maximal avec un tamiseur à cacao

Avantages du filtre à cacao en bref :

Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel pour une conversation ou un devis gratuit

Service et entretien
de votre tamiseur

AMKCO Europe BV a maintenant une longue expérience dans l’industrie du cacao. Plus de 500 installations fonctionnent dans le monde entier. Par conséquence, nous connaissons l’ensemble du processus et pouvons également donner les bons conseils lorsque le séparateur ne semble pas fonctionner de façon optimale. En outre, nous pouvons vous assurer avec un contrat de maintenance que vos opérateurs peuvent consacrer un maximum de temps sur le processus de production primaire. Nos conseillers restent à votre disposition pour recenser les possibilités pour votre processus.

Service et entretien

de votre tamiseur

Kosten voor (afval)water nemen steeds verder toe. Daarom is het her- gebruiken van water vaak een goed uitgangspunt om uw kosten te reduceren. Minder waterinname betekent ook minder afvalwater. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Hergebruik is echter niet altijd mogelijk, omdat wettelijke bepalingen of uw HACCP regels dit verbieden. Het water zal dan uiteindelijk geloosd moeten worden. De kosten die daarmee gemoeid zijn, worden bepaald door de hoeveelheid vervuilingseenheden (VE) in het afvalwater. Dat wil zeggen: hoe vuiler het water, des te hoger de kosten.

Comment fonctionne un tamiseur vibrant ?

Simpel gezegd kunt u met een trilzeef deeltjes scheiden in diverse maten. Zo kunt u poeders op maat classificeren, vervuiling uitzeven of vaste stoffen scheiden van water. Het afvalwaterfilter van Bèta-Industrie zorgt voor een optimale filtratie. Ook bij een hoge capaciteit en met zeer lage operationele kosten.

Réduisez les coûts de redevance de purification

Voordelen van het Wei-filter in het kort:

 • Wrongel wordt ontlast. Hierdoor blijft goede kwaliteit kaas over na filtratie;
 • Percentage stofwrongel na zeef is 0,01-0,03%;
 • Vet-seperator werkt optimaal;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Korte levertijden op zeefdekken
 • Nederlands product!

Conception optimale

Door de trilzeef met meerdere zeefdekken uit te rusten, kunt u de maatverdeling van de te verwijderen vervuiling, van grof naar fijn, optimaliseren. Tevens zijn de trilzeven aan te passen aan de eisen die u aan het proces stelt. Daarbij kunt u denken aan CIP-aansluitingen, sproeinozzles, magneten, ultrasoon reiniging, anti-stofdeksels en diverse materialen voor de screens. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo zorgen wij er samen voor dat de machine voor uw omstandigheden en volgens uw eisen optimaal functioneert.

Naast wei-behandeling kunt u het filter
ook gebruiken voor het filtreren van:

Traitement des eaux usées

Besparen op afvalwater

Kosten voor (afval)water nemen steeds verder toe. Daarom is het her- gebruiken van water vaak een goed uitgangspunt om uw kosten te reduceren. Minder waterinname betekent ook minder afvalwater. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Hergebruik is echter niet altijd mogelijk, omdat wettelijke bepalingen of uw HACCP regels dit verbieden. Het water zal dan uiteindelijk geloosd moeten worden. De kosten die daarmee gemoeid zijn, worden bepaald door de hoeveelheid vervuilingseenheden (VE) in het afvalwater. Dat wil zeggen: hoe vuiler het water, des te hoger de kosten.

Comment fonctionne un tamiseur vibrant ?

Simpel gezegd kunt u met een trilzeef deeltjes scheiden in diverse maten. Zo kunt u poeders op maat classificeren, vervuiling uitzeven of vaste stoffen scheiden van water. Het afvalwaterfilter van Bèta-Industrie zorgt voor een optimale filtratie. Ook bij een hoge capaciteit en met zeer lage operationele kosten.

Réduisez les coûts de redevance de purification

Voordelen van het Wei-filter in het kort:

 • Wrongel wordt ontlast. Hierdoor blijft goede kwaliteit kaas over na filtratie;
 • Percentage stofwrongel na zeef is 0,01-0,03%;
 • Vet-seperator werkt optimaal;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Korte levertijden op zeefdekken
 • Nederlands product!

Conception optimale

Door de trilzeef met meerdere zeefdekken uit te rusten, kunt u de maatverdeling van de te verwijderen vervuiling, van grof naar fijn, optimaliseren. Tevens zijn de trilzeven aan te passen aan de eisen die u aan het proces stelt. Daarbij kunt u denken aan CIP-aansluitingen, sproeinozzles, magneten, ultrasoon reiniging, anti-stofdeksels en diverse materialen voor de screens. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo zorgen wij er samen voor dat de machine voor uw omstandigheden en volgens uw eisen optimaal functioneert.

Naast wei-behandeling kunt u het filter
ook gebruiken voor het filtreren van:

Weibehandeling

Optimalisatie en verduurzaming
van uw weibehandeling

Om water uit de wei te halen maken veel kaasfabrikanten gebruik van een combinatie van een voorfiltratie, vetcentrifuge, pasteurisatie en een omgekeerde osmose. Echter is het nadeel van een centrifuge – maar ook van een omgekeerde osmose unit – dat deze minder geschikt zijn om vloeistoffen te behandelen met veel vaste stoffen. Door de vaste delen beschadigt de centrifuge en vervuilen of beschadigen de membranen onnodig.

Verlaag uw onderhoudskosten
aan uw vetcentrifuge

Het AMKCO Wei-filter zorgt ervoor dat de wei na het zeven van een dusdanig schone en goede kwaliteit is dat de vetcentrifuge niet alleen minder last heeft van vervuiling (en dus minder onderhoud nodig heeft), maar ook dat het rendement van de vetcentrifuge significant wordt verhoogd. Hiermee verlaag je de kosten voor onderhoud en verhoog je aan de andere kant de opbrengst.

Maximaal
rendement met
een wei-filter

Voordelen van het Wei-filter in het kort:

 • Wrongel wordt ontlast. Hierdoor blijft goede kwaliteit kaas over na filtratie;
 • Percentage stofwrongel na zeef is 0,01-0,03%;
 • Vet-seperator werkt optimaal;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Korte levertijden op zeefdekken
 • Nederlands product!

Service en onderhoud
van uw zeefmachine

AMKCO Europe BV heeft inmiddels een lange staat van dienst in de zuivelindustrie. Er draaien meer dan 500 installaties door geheel Europa. Hierdoor kennen we het totale proces en kunnen we ook het juiste advies geven wanneer de wei-filter niet optimaal functioneert. Daarnaast kunnen we met een onderhoudscontract er voor zorgen dat uw operators hun tijd maximaal kunnen besteden aan het primaire productieproces.

Naast wei-behandeling kunt u het filter
ook gebruiken voor het filtreren van:

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.