Chat with us, powered by LiveChat

Le spécialiste des tamiseurs et des matériaux de tamis !

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet.

Découvrez les possibilités d'application des cribleurs AMKCO

huile d’olive

Filtermachine olijfolie
Gefilterde olijfolie
Vastestof olijf

Dans la production d’huile d’olive, beaucoup d’«eau noire » ou d’eaux usées sont rejetées. L’eau noire était auparavant interdite à la réutilisation et devait donc être stockée dans de grands bassins. Depuis 2018, cette loi a été modifiée et l’eau noire filtrée peut être réutilisée dans l’agriculture. Dans l’installation en trois phases que de nombreux producteurs d’huile d’olive utilisent, AMKCO a développé un tamiseur qui filtre l’eau noire dans le processus et permet ainsi la réutilisation dans l’agriculture. Le tamis AMKCO veille à ce que les eaux usées ne constituent plus un problème, mais une épargne avec le changement de loi. En outre, à l’aide d’un tamis AMKCO, plus de solides sont extraits de l’eau dans le processus, ce qui peut être ajouté dans la production d’huile d’olive. Cela permet non seulement de produire plus d’huile d’olive, mais aussi d’améliorer la qualité de l’huile d’olive.

Il est essentiel dans ce processus d’utiliser le tamis correct, qui est fabriqué entièrement selon le produit et  la capacité désirée. Pour déterminer la capacité requise d’une machine, AMKCO Europe dispose d’un laboratoire d’essai où il est facile de tester avec différents types de tamis. Sur cette base, les tamis qui sont fabriqués contribuent à une qualité optimale du produit. Puisque les tamis sont produits dans des conditions optimales  et combinés à l’utilisation d’une toile de tamis de haute qualité, le tamis offre une qualité optimale et une durée de vie maximale.  En outre, la production a lieu dans l’usine de production moderne aux Pays-Bas. Grâce à la compatibilité des pièces AMKCO avec diverses autres marques, de nombreuses pièces de rechange conviennent à vos tamiseurs existants.Grâce aux connaissances disponibles, à la fiabilité élevée, à l’installation compacte et au bon service d’AMKCO, le tamiseur d’AMKCO Europe est le bon choix.

Zeefmachines olijfolie

Réduisez les coûts de redevance de purification

Avantages du filtre à huile en bref:

Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel pour une conversation ou un devis gratuit

Afbeelding Werking machines

Conception optimale

En fournissant une installation existante en trois phases avec un tamis AMKCO, vous pouvez optimiser la répartition de l’huile et de l’eau noire. L’eau noire est tamisée de façon optimale dans l’installation, de sorte que plus d’huile d’olive peut être produite et une meilleure qualité des eaux usées est réalisée. Pour des résultats optimaux, AMKCO veille à fournir des conseils qui correspondent parfaitement à la capacité et aux conditions de votre production. Voulez-vous également obtenir le meilleur résultat avec votre tamis ?

Nos conseillers restent à votre disposition pour discuter des possibilités pour votre entreprise.

Traitement des eaux usées

Afvalwater medewerker
Afvalwater groente
Mestfilter weiland

Besparen op afvalwater

Kosten voor (afval)water nemen steeds verder toe. Daarom is het her- gebruiken van water vaak een goed uitgangspunt om uw kosten te reduceren. Minder waterinname betekent ook minder afvalwater. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Hergebruik is echter niet altijd mogelijk, omdat wettelijke bepalingen of uw HACCP regels dit verbieden. Het water zal dan uiteindelijk geloosd moeten worden. De kosten die daarmee gemoeid zijn, worden bepaald door de hoeveelheid vervuilingseenheden (VE) in het afvalwater. Dat wil zeggen: hoe vuiler het water, des te hoger de kosten.

Comment fonctionne un tamiseur vibrant ?

Simpel gezegd kunt u met een trilzeef deeltjes scheiden in diverse maten. Zo kunt u poeders op maat classificeren, vervuiling uitzeven of vaste stoffen scheiden van water. Het afvalwaterfilter van Bèta-Industrie zorgt voor een optimale filtratie. Ook bij een hoge capaciteit en met zeer lage operationele kosten.

Afvalwater tuinbouw

Réduisez les coûts de redevance de purification

Voordelen van het Wei-filter in het kort:

 • Wrongel wordt ontlast. Hierdoor blijft goede kwaliteit kaas over na filtratie;
 • Percentage stofwrongel na zeef is 0,01-0,03%;
 • Vet-seperator werkt optimaal;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Korte levertijden op zeefdekken
 • Nederlands product!
Filter proces mestverwerking

Conception optimale

Door de trilzeef met meerdere zeefdekken uit te rusten, kunt u de maatverdeling van de te verwijderen vervuiling, van grof naar fijn, optimaliseren. Tevens zijn de trilzeven aan te passen aan de eisen die u aan het proces stelt. Daarbij kunt u denken aan CIP-aansluitingen, sproeinozzles, magneten, ultrasoon reiniging, anti-stofdeksels en diverse materialen voor de screens. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo zorgen wij er samen voor dat de machine voor uw omstandigheden en volgens uw eisen optimaal functioneert.

Naast wei-behandeling kunt u het filter
ook gebruiken voor het filtreren van:

Traitement des eaux usées

Afvalwater medewerker
Afvalwater groente
Mestfilter weiland

Besparen op afvalwater

Kosten voor (afval)water nemen steeds verder toe. Daarom is het her- gebruiken van water vaak een goed uitgangspunt om uw kosten te reduceren. Minder waterinname betekent ook minder afvalwater. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Hergebruik is echter niet altijd mogelijk, omdat wettelijke bepalingen of uw HACCP regels dit verbieden. Het water zal dan uiteindelijk geloosd moeten worden. De kosten die daarmee gemoeid zijn, worden bepaald door de hoeveelheid vervuilingseenheden (VE) in het afvalwater. Dat wil zeggen: hoe vuiler het water, des te hoger de kosten.

Comment fonctionne un tamiseur vibrant ?

Simpel gezegd kunt u met een trilzeef deeltjes scheiden in diverse maten. Zo kunt u poeders op maat classificeren, vervuiling uitzeven of vaste stoffen scheiden van water. Het afvalwaterfilter van Bèta-Industrie zorgt voor een optimale filtratie. Ook bij een hoge capaciteit en met zeer lage operationele kosten.

Afvalwater tuinbouw

Réduisez les coûts de redevance de purification

Voordelen van het Wei-filter in het kort:

 • Wrongel wordt ontlast. Hierdoor blijft goede kwaliteit kaas over na filtratie;
 • Percentage stofwrongel na zeef is 0,01-0,03%;
 • Vet-seperator werkt optimaal;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Korte levertijden op zeefdekken
 • Nederlands product!
Filter proces mestverwerking

Conception optimale

Door de trilzeef met meerdere zeefdekken uit te rusten, kunt u de maatverdeling van de te verwijderen vervuiling, van grof naar fijn, optimaliseren. Tevens zijn de trilzeven aan te passen aan de eisen die u aan het proces stelt. Daarbij kunt u denken aan CIP-aansluitingen, sproeinozzles, magneten, ultrasoon reiniging, anti-stofdeksels en diverse materialen voor de screens. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo zorgen wij er samen voor dat de machine voor uw omstandigheden en volgens uw eisen optimaal functioneert.

Naast wei-behandeling kunt u het filter
ook gebruiken voor het filtreren van:

Weibehandeling

Koeien
Wei machine
Wei scheidingsmachine

Optimalisatie en verduurzaming
van uw weibehandeling

Om water uit de wei te halen maken veel kaasfabrikanten gebruik van een combinatie van een voorfiltratie, vetcentrifuge, pasteurisatie en een omgekeerde osmose. Echter is het nadeel van een centrifuge – maar ook van een omgekeerde osmose unit – dat deze minder geschikt zijn om vloeistoffen te behandelen met veel vaste stoffen. Door de vaste delen beschadigt de centrifuge en vervuilen of beschadigen de membranen onnodig.

Verlaag uw onderhoudskosten
aan uw vetcentrifuge

Het AMKCO Wei-filter zorgt ervoor dat de wei na het zeven van een dusdanig schone en goede kwaliteit is dat de vetcentrifuge niet alleen minder last heeft van vervuiling (en dus minder onderhoud nodig heeft), maar ook dat het rendement van de vetcentrifuge significant wordt verhoogd. Hiermee verlaag je de kosten voor onderhoud en verhoog je aan de andere kant de opbrengst.

Weifilter

Maximaal
rendement met
een wei-filter

Voordelen van het Wei-filter in het kort:

 • Wrongel wordt ontlast. Hierdoor blijft goede kwaliteit kaas over na filtratie;
 • Percentage stofwrongel na zeef is 0,01-0,03%;
 • Vet-seperator werkt optimaal;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Korte levertijden op zeefdekken
 • Nederlands product!

Service en onderhoud
van uw zeefmachine

AMKCO Europe BV heeft inmiddels een lange staat van dienst in de zuivelindustrie. Er draaien meer dan 500 installaties door geheel Europa. Hierdoor kennen we het totale proces en kunnen we ook het juiste advies geven wanneer de wei-filter niet optimaal functioneert. Daarnaast kunnen we met een onderhoudscontract er voor zorgen dat uw operators hun tijd maximaal kunnen besteden aan het primaire productieproces.

Naast wei-behandeling kunt u het filter
ook gebruiken voor het filtreren van:

Logo AMKCO

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.