Chat with us, powered by LiveChat

Sterk in
maatwerk-
oplossingen
en product-ontwikkeling.

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet.

Ontdek de toepassingsmogelijkheden van de AMKCO zeefmachines

Ontdek de toepassings- mogelijkheden van de AMKCO zeefmachines

Tuinbouw-behandeling

Afvalwater groente
Mestfilter weiland

Tuinbouw

Alle kwekerijen hebben te kampen met afvalwater, dat veelal veroorzaakt wordt door traditionele filters zoals zandfilters of automatische filters. Deze produceren grote hoeveelheden spoelwater. De trilzeef van AMKCO (tuinbouwfilter) scheidt deze afvalwaterstroom in een vaste afvalstof en in een waterstroom wat 100% hergebruikt kan worden als voedingswater.

 

Dankzij onze kennis weten bedrijven van over de hele wereld ons te vinden als zij een passende oplossing zoeken voor de filtratie van hun producten of restproducten. Tegenwoordig gaan veel bedrijven – al dan niet noodgedwongen – bewuster om met het scheiden van afvalproducten en filteren van afvalwater, om zo met hun productieproces het milieu zo min mogelijk te belasten. AMKCO Europe biedt bedrijven innovatieve filter- en zeefoplossingen op maat en helpen ze hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

 

Door een trilzeef vroeg in het waterrecyclingproces te plaatsen, worden met een hoge capaciteit vrijwel alle vaste delen er direct uitgefilterd.  Met als resultaat enkel vaste stof en waterstroom wat 100% hergebruikt kan worden als voedingswater.

De toevoeging van een trilzeef aan de waterrecyclinginstallatie betekent een significant efficiëntere manier van waterbehandeling. Minder verontreiniging, meer hergebruik, minder kosten en minder tijd. Wilt u ook het beste resultaat behalen met uw waterrecyclinginstallatie? Onze adviseurs staan graag voor u klaar om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

Hoe werkt een trilzeef?

Simpel gezegd kunt u met een trilzeef deeltjes scheiden in diverse maten. Zo kunt u poeders op maat classificeren, vervuiling uitzeven of vaste stoffen scheiden van water. Het afvalwaterfilter van Bèta-Industrie zorgt voor een optimale filtratie. Ook bij een hoge capaciteit en met zeer lage operationele kosten.
Tot 20 micron wordt uw afvalwater veel schoner geloosd en bereikt u een significante besparing op het lozen van afvalwater. Tevens zijn de gefilterde vaste stoffen droog en kunnen deze worden aangeboden als bedrijfsafval.

Banner tuinbouwfilter

Reduceer de kosten van je zuiverings-
heffing

Voordelen van het tuinbouw-filter in het kort:

Optimaal ontwerp

Door de trilzeef met meerdere zeefdekken uit te rusten, kunt u de maatverdeling van de te verwijderen vervuiling, van grof naar fijn, optimaliseren. Tevens zijn de trilzeven aan te passen aan de eisen die u aan het proces stelt. Daarbij kunt u denken aan CIP-aansluitingen, sproeinozzles en diverse materialen voor de screens. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo zorgen wij er samen voor dat de machine voor uw omstandigheden en volgens uw eisen optimaal functioneert. Wilt u ook besparen op het lozen van afvalwater? Onze adviseurs staan graag voor uw klaar. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

Olijfolie

Filtermachine olijfolie
Gefilterde olijfolie
Vastestof olijf

Besparen op afvalwater

Alle olijfoliefabrieken met driefasige karaffen produceren een waterfase als effluent. Dit afvalwater komt van het water dat in de olijven zit en ook van het water dat in de karaf wordt toegevoegd voor een betere scheiding.

Het bevat een relatief hoog gehalte aan vaste stoffen en olie. Met behulp van een speciale Amkco vibrerende afscheider in continue stroming is het mogelijk de meeste zwevende stoffen mechanisch te scheiden van de waterfase.

De geproduceerde vaste stoffen kunnen worden toegevoegd aan de hoofdafvalstroom, zodat er meer afvallenolie wordt geproduceerd.

Hoe werkt een trilzeef?

De samenstelling van de uit de afscheider geproduceerde vaste stoffen vertoont waarden van 6,2% tot 10% olie en gewoonlijk 50% olie in droge stof.

Door deze zwevende stoffen uit het afvalwater te verwijderen, blijft de olie gewoonlijk minder dan 0,5% achter, en de COD- en BZV5-waarden hebben een verlaging van ongeveer 80%.

De afvallen die worden geproduceerd wanneer ze worden verrijkt met deze vaste stoffen, hebben een gemiddeld 30% hoger oliegehalte, wat een grotere waarde betekent voor alle aspecten van het bedrijf.

Afbeelding olijven

Reduceer de kosten van je zuiveringsheffing

Voordelen van het Olijfolie-filter in het kort:

 • Wrongel wordt ontlast. Hierdoor blijft goede kwaliteit kaas over na filtratie;
 • Percentage stofwrongel na zeef is 0,01-0,03%;
 • Vet-seperator werkt optimaal;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Korte levertijden op zeefdekken
 • Nederlands product!
Afbeelding Werking machines

Optimaal ontwerp

Door de trilzeef met meerdere zeefdekken uit te rusten, kunt u de maatverdeling van de te verwijderen vervuiling, van grof naar fijn, optimaliseren. Tevens zijn de trilzeven aan te passen aan de eisen die u aan het proces stelt. Daarbij kunt u denken aan CIP-aansluitingen, sproeinozzles, magneten, ultrasoon reiniging, anti-stofdeksels en diverse materialen voor de screens. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo zorgen wij er samen voor dat de machine voor uw omstandigheden en volgens uw eisen optimaal functioneert.

Naast wei-behandeling kunt u het filter
ook gebruiken voor het filtreren van:

Afvalwaterbehandeling

Afvalwater medewerker
Afvalwater groente
Mestfilter weiland

Besparen op afvalwater

Kosten voor (afval)water nemen steeds verder toe. Daarom is het her- gebruiken van water vaak een goed uitgangspunt om uw kosten te reduceren. Minder waterinname betekent ook minder afvalwater. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Hergebruik is echter niet altijd mogelijk, omdat wettelijke bepalingen of uw HACCP regels dit verbieden. Het water zal dan uiteindelijk geloosd moeten worden. De kosten die daarmee gemoeid zijn, worden bepaald door de hoeveelheid vervuilingseenheden (VE) in het afvalwater. Dat wil zeggen: hoe vuiler het water, des te hoger de kosten.

Hoe werkt een trilzeef?

Simpel gezegd kunt u met een trilzeef deeltjes scheiden in diverse maten. Zo kunt u poeders op maat classificeren, vervuiling uitzeven of vaste stoffen scheiden van water. Het afvalwaterfilter van Bèta-Industrie zorgt voor een optimale filtratie. Ook bij een hoge capaciteit en met zeer lage operationele kosten.

Afvalwater tuinbouw

Reduceer de kosten van je zuiveringsheffing

Voordelen van het Wei-filter in het kort:

 • Wrongel wordt ontlast. Hierdoor blijft goede kwaliteit kaas over na filtratie;
 • Percentage stofwrongel na zeef is 0,01-0,03%;
 • Vet-seperator werkt optimaal;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Korte levertijden op zeefdekken
 • Nederlands product!
Filter proces mestverwerking

Optimaal ontwerp

Door de trilzeef met meerdere zeefdekken uit te rusten, kunt u de maatverdeling van de te verwijderen vervuiling, van grof naar fijn, optimaliseren. Tevens zijn de trilzeven aan te passen aan de eisen die u aan het proces stelt. Daarbij kunt u denken aan CIP-aansluitingen, sproeinozzles, magneten, ultrasoon reiniging, anti-stofdeksels en diverse materialen voor de screens. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo zorgen wij er samen voor dat de machine voor uw omstandigheden en volgens uw eisen optimaal functioneert.

Naast wei-behandeling kunt u het filter
ook gebruiken voor het filtreren van:

Afvalwaterbehandeling

Afvalwater medewerker
Afvalwater groente
Mestfilter weiland

Besparen op afvalwater

Kosten voor (afval)water nemen steeds verder toe. Daarom is het her- gebruiken van water vaak een goed uitgangspunt om uw kosten te reduceren. Minder waterinname betekent ook minder afvalwater. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Hergebruik is echter niet altijd mogelijk, omdat wettelijke bepalingen of uw HACCP regels dit verbieden. Het water zal dan uiteindelijk geloosd moeten worden. De kosten die daarmee gemoeid zijn, worden bepaald door de hoeveelheid vervuilingseenheden (VE) in het afvalwater. Dat wil zeggen: hoe vuiler het water, des te hoger de kosten.

Hoe werkt een trilzeef?

Simpel gezegd kunt u met een trilzeef deeltjes scheiden in diverse maten. Zo kunt u poeders op maat classificeren, vervuiling uitzeven of vaste stoffen scheiden van water. Het afvalwaterfilter van Bèta-Industrie zorgt voor een optimale filtratie. Ook bij een hoge capaciteit en met zeer lage operationele kosten.

Afvalwater tuinbouw

Reduceer de kosten van je zuiveringsheffing

Voordelen van het Wei-filter in het kort:

 • Wrongel wordt ontlast. Hierdoor blijft goede kwaliteit kaas over na filtratie;
 • Percentage stofwrongel na zeef is 0,01-0,03%;
 • Vet-seperator werkt optimaal;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Korte levertijden op zeefdekken
 • Nederlands product!
Filter proces mestverwerking

Optimaal ontwerp

Door de trilzeef met meerdere zeefdekken uit te rusten, kunt u de maatverdeling van de te verwijderen vervuiling, van grof naar fijn, optimaliseren. Tevens zijn de trilzeven aan te passen aan de eisen die u aan het proces stelt. Daarbij kunt u denken aan CIP-aansluitingen, sproeinozzles, magneten, ultrasoon reiniging, anti-stofdeksels en diverse materialen voor de screens. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo zorgen wij er samen voor dat de machine voor uw omstandigheden en volgens uw eisen optimaal functioneert.

Naast wei-behandeling kunt u het filter
ook gebruiken voor het filtreren van:

Weibehandeling

Koeien
Wei scheidingsmachine
Wei scheidingsmachine

Optimalisatie en verduurzaming
van uw weibehandeling

Om water uit de wei te halen maken veel kaasfabrikanten gebruik van een combinatie van een voorfiltratie, vetcentrifuge, pasteurisatie en een omgekeerde osmose. Echter is het nadeel van een centrifuge – maar ook van een omgekeerde osmose unit – dat deze minder geschikt zijn om vloeistoffen te behandelen met veel vaste stoffen. Door de vaste delen beschadigt de centrifuge en vervuilen of beschadigen de membranen onnodig.

Verlaag uw onderhoudskosten
aan uw vetcentrifuge

Het AMKCO Wei-filter zorgt ervoor dat de wei na het zeven van een dusdanig schone en goede kwaliteit is dat de vetcentrifuge niet alleen minder last heeft van vervuiling (en dus minder onderhoud nodig heeft), maar ook dat het rendement van de vetcentrifuge significant wordt verhoogd. Hiermee verlaag je de kosten voor onderhoud en verhoog je aan de andere kant de opbrengst.

Weifilter

Maximaal
rendement met
een wei-filter

Voordelen van het Wei-filter in het kort:

 • Wrongel wordt ontlast. Hierdoor blijft goede kwaliteit kaas over na filtratie;
 • Percentage stofwrongel na zeef is 0,01-0,03%;
 • Vet-seperator werkt optimaal;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskosten;
 • Korte levertijden op zeefdekken
 • Nederlands product!

Service en onderhoud
van uw zeefmachine

AMKCO Europe BV heeft inmiddels een lange staat van dienst in de zuivelindustrie. Er draaien meer dan 500 installaties door geheel Europa. Hierdoor kennen we het totale proces en kunnen we ook het juiste advies geven wanneer de wei-filter niet optimaal functioneert. Daarnaast kunnen we met een onderhoudscontract er voor zorgen dat uw operators hun tijd maximaal kunnen besteden aan het primaire productieproces.

Naast wei-behandeling kunt u het filter
ook gebruiken voor het filtreren van:

Logo AMKCO

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.